• darkblurbg
    Nieuws

21-09-2022

Naar de homepage van onswater.nl - Ons water in Nederland

Aandacht voor medicijnresten tijdens De week van Ons Water!

De najaarseditie van de Week van Ons Water vindt plaats van zaterdag 15 t/m zondag 30 oktober 2022. Tijdens deze periode worden er door heel Nederland allerlei leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd. Er is ook veel aandacht voor het inleveren van Medicijnresten. Kijk nu snel wat er te doen is bij jou in de buurt!

https://www.onswater.nl/onderwerpen/week-van-ons-water

 

Lees meer+

 

10-02-2021

medicijnresten in water

Koorddansen met milieu-onderzoeker Rik Oldenkamp

Antibiotica is hard nodig, want het doodt effectief bacteriën die ons ziek maken. Maar bacteriën kunnen ongevoelig (resistent) worden als we er te veel van...

Lees meer+

02-02-2021

Rijnland bouwt poederkoolinstallatie om medicijnresten te verwijderen

Als eerste waterschap in Nederland bouwt het Hoogheemraadschap van Rijnland een installatie die medicijnresten uit afvalwater verwijdert met actief poederkool (PACAS). Dat gebeurt op de...

Lees meer+

 

 

01-02-2021

Overzicht van collecties, databanken en diensten van onderzoek naar AMR beschikbaar

ZonMW heeft een overzicht van collecties, databanken en diensten van onderzoek naar antimicrobiële resistentie (AMR) beschikbaar gesteld in een rapport. De gegevens voor dit overzicht...

Lees meer+

 

 

12-01-2021

Apothekers in Salland en Vechtdal: ‘Zakjes om milieu voor medicijnvervuiling te behoeden’

Veel medicijnresten belanden via het riool in het oppervlaktewater. Dit heeft grote gevolgen voor alles wat in het water leeft. Bovendien bemoeilijken deze restanten de bereiding...

Lees meer+

 

 

01-12-2021

Nieuwe module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ gepubliceerd

De nieuwe module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ is gepubliceerd. De module vormt een onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen. Binnen de MDR zijn diverse...

Lees meer+

 

 

12-11-2020

Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland viert 1-jarig bestaan!

Precies één jaar geleden, op 12 november 2019, werd het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland gelanceerd. Onder het motto ‘wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit...

 

 

10-09-2020

Aanmelden congres Green Deal Duurzame Zorg 2.0

Hoe vergroen je een zorgorganisatie? Wat zijn alternatieven voor de dagelijkse kilo’s afval? Hoe ga je verspilling van medicijnen tegen en wat draagt een duurzame en gezonde omgeving bij aan het herstel en de gezondheid van cliënten? Over al deze vragen gaat het online congres Duurzame...

Lees meer+

 

 

10-09-2020

Aandacht voor terugbrengen ongebruikte geneesmiddelen tijdens ´De Week van Ons Water’

Het terugbrengen van ongebruikte geneesmiddelen naar de apotheek staat centraal tijdens ‘De Week van Ons Water’ van 10 tot 25 oktober. Het ministerie van Infrastructuur en Water (I&W) en Ons Water vragen in deze periode aandacht voor geneesmiddelenresten...

Lees meer+

 

 

17-07-2020

Radio-interview AMR consortium bij Spraakmakers

Lees meer +

 

 

17-07-2020

18 organisaties uit water- en zorgsector bundelen krachten om antibiotica in water terug te dringen

Lees meer +

 

 

07-05-2020

‘Nederland kan belangrijke rol spelen bij terugdringen antibioticaresistentie’

Lees meer +

 

 

08-04-2020

Hoe ga ik tijdens COVID-19 om met de inzameling van medicijnafval?

U kunt patiënten informeren om de medicatie thuis te bewaren en op een later moment in te leveren. Afhankelijk van de komende weken en maatregelen van de overheid kan dat enkele maanden zijn. Patiënten die het risico niet willen nemen om het thuis te bewaren, bijvoorbeeld wegens kind...

Lees meer +

 

 

17-03-2020

Groningen en Noord-Drenthe op weg naar "MediSchoon"

Alle inventarisaties van de gemeenten en apotheken in de regio Groningen en Noord Drenthe (Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze en Noordenveld) zijn...

Lees meer +

 

 

16-03-2020

Onderwijsmiddag Farmacie RUG

MediSchoon geeft tijdens de ondewijsmiddag van de opleiding Farmacie aan de Rijksuniversiteit groningen een presentatie...

Lees meer +

 

 

19-12-2019

Proef in Breda naar retourbox in supermarkten

Veel overtollige medicijnen komen in het milieu terecht. Om dat tegen te gaan en het mensen zo eenvoudig mogelijk te maken van hun pillen en dergelijke af te komen, komen bij wijze van proef vijf maanden lang retourboxen te staan in zes Bredase supermarkten...

Lees meer +

 

 

13-12-2019

Wetgevingsoverleg Water

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga heeft haar positief uitgesproken over de aanpak van medicijnresten in de keten. De Minister noemt de pilot inzamelweek een goed initiatief...

Lees meer +

 

 

27-11-2019

Academisch ziekenhuis komt in actie

Het Radboudumc is een proef gestart om verspilling van medicijnen tegen te gaan. Het academische ziekenhuis in Nijmegen hoopt dat zo jaarlijks duizenden pillen minder worden weggegooid. Door dure medicijnen bijvoorbeeld...

Lees meer +

 

 

07-11-2019

Medicijnen die u niet meer gebruikt? Lever ze in!

Heeft u medicijnen in huis die over datum zijn of die u niet meer gebruikt? Uw apotheek roept u op om die medicijnen van 18 tot en met 22 november in te leveren.  Apotheken in Groningen en Zoetermeer doen mee aan deze actieweek om mensen...

Lees meer +

 

 

07-11-2019

Congres: Zorg(en) om water, ‘Samen komen we verder’

Op dinsdag 12 november organiseert het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten het congres ‘Zorg(en) om water’ in Zeegse. Dit congres is de aftrap van een langdurige intersectorale samenwerking om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater in Noord-Nederland te...

Lees meer +

 

 

27-09-2019

MediSchoon in Groningen en Noord-Drenthe

Dit najaar gaat MediSchoon van start in Groningen en Noord-Drenthe om de situatie omtrent medicijnafval inzameling te inventariseren. We zullen hiervoor in gesprek gaan met apothekers en gemeenten en hopen daarmee de 'afvalketen' in kaart...

Lees meer +

 

 

19-07-2019

MediSchoon landelijk uitgerold

In de Leeuwarder Courant is vandaag een artikel geplaatst over de brief die Minister Bruins heeft gestuurd naar de Tweede Kamer...

Lees meer +

 

 

15-07-2019

Nieuwe partners MediSchoon

Nieuwe samenwerkingspartners van MediSchoon zijn: de drie koepelverenigingen van Farmaceutische bedrijven: Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN...

Lees meer +

 

 

15-07-2019

MediSchoon wordt medeondertekenaar Green Deal Duurzame Zorg 2.0

Op 10 oktober 2019 vindt er een nieuw ondertekenmoment plaats voor de Green Deal Duurzame Zorg. MediSchoon zal hierbij ook medeondertekenaar worden. Met de ondertekening van de Green Deal neemt men eigen verantwoordelijkheid om gezamenlijk de verduurzaming...

Lees meer +

 

 

22-05-2019

Interview MediSchoon in nieuwsbrief VIG

MediSchoon is opgenomen in de nieuwe nieusbrief van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen (VIG). Klik hier voor het volledige interview in de nieuwsbrief.

Lees meer +

 

 

13-05-2019

Europese workshop medicijnresten in water

Vandaag is in Brussel een Europese workshop over de urgentie tot handelen binnen Europa om medicijnresten uit water te halen. De workshop is georganiseerd door de Europese commissie in samenwerking met de Nederlandse overheid naar aanleding van de publicatie van de Europese strategische aanpak...

Lees meer +

 

 

18-04-2019

Nieuw ontwerp Teva retourbox

De Teva retourbox is al enige tijd beschikbaar voor apothekers en andere medicijnverstrekkers. In het nieuwe ontwerp is nu ook het MediSchoon logo te zien. Met een retourbox voor oude medicijnen in de apotheek wordt de drempel om oude medicijnen in te zamelen verlaagd. Zo belanden minder...

Lees meer +

 

 

18-04-2019

MediSchoon technasiumproject

Drie technasiumleerlingen van het CSG Bogerman College in Sneek hebben een toiletsysteem ontworpen om medicijnresten uit het afvalwater te halen. Ze hebben verschillende scenario’s bedacht en zijn uiteindelijk op een toilet met een...

Lees meer +

 

 

06-03-2019

Piets Weer bij Wetterskip Fryslan

Een leuk item waar een van onze partners Egbert Berents aan Piet uitlegt wat er zowel in de waterzuiveringen wordt gevonden wat daar vooral niet in hoort...

Lees meer +

 

 

01-03-2019

Wereldwijde stijging medicijnresten in zoet water 

De concentratie medicijnen in zoet water is wereldwijd in twintig jaar tijd flink toegenomen. In het water zit zelfs zo veel van het antibioticum ciprofloxacine dat er een risico is op schadelijke ecologische effecten. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit...

Lees meer +

 

 

01-03-2019

Voor miljoenen aan medicijnen verspild

Volgens een ruwe schatting gooien we in Nederland elk jaar voor minimaal 100 miljoen euro aan medicijnen weg. Als niet-gebruikte geneesmiddelen nu door patiënten worden teruggebracht naar de apotheek, worden ze daar standaard vernietigd. Charlotte Bekker toont in haar promotieonderzoek aan dat hergebruik van...

Lees meer +

 

 

22-02-2019

Vooraankondiging: European Symposium Sustainable Medications & Stewardship

Dit symposium heeft als onderwerp sustainable medications and stewardship. En zal in september/oktober 2019 gehouden worden. Het doel van dit symposium is om een nieuw netwerk op te starten met verschillende organisaties in Europa. Om dit doel te behalen zijn de volgende vragen gesteld: Wat is het echte probleem van farmaceutisch gebruik...

Lees meer +

 

 

07-02-2019

De MediSchoon campagne heeft meer dan 200.000 personen bereikt

In de afgelopen periode heeft de MediSchoon campagne in totaal meer dan 200.000 personen bereikt. De campagne liep van december 2018 tot januari 2019 op facebook, instagram en schermen in Frieze ziekenhuizen. De boodschap van de campagne is om medicijnen bij het...

Lees meer +

 

 

29-11-2018

Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen vanaf 2019 bij de apotheek hun medicijnafval inleveren

Vanaf volgend jaar (2019) kunnen inwoners ook in Súdwest-Fryslân hun overtollige medicatie inleveren bij de apotheken. Dat is het resultaat van het MediSchoon programma in Friesland. Friesland is als provincie met deze aansluiting van de gemeente...

Lees meer +

 

 

27-11-2018

Sticker op medicijn met 'breng mij terug'

Op alle medicijnverpakkingen moet een opvallende breng-mij-terugsticker komen. De regeringspartijen willen dat ongebruikte medicijnen vaker worden teruggebracht naar de apotheek....

Lees meer+

 

 

 19-11-2018

MediSchoon op beeldschermen in Friese ziekenhuizen

Het MCL en Tjongerschans vernieuwen en verbeteren constant! De continuïteit en kwaliteit van de informatievoorziening naar de bezoekers en patiënten staat centraal en worden constant geoptimaliseerd...

Lees meer +

 

 

12-10-2018

MediSchoon QUIZ gewonnen door Fardau

Fardau heeft haar prijs in ontvangst genomen. Ze had alle quiz vragen goed beantwoord. Fardau heeft zojuist haar MediSchoon prijs in ontvangs genomen! Ze had alle quiz-vragen over medicijnresten in water goed beantwoord tijdens het FestiVtaal festival in Heerenveen...

Lees meer +

 

 

28-10-2018

MediSchoon QUIZ op het FestiVitaal in Heerenveen

 

De eerste editie van het Festivitaal heeft plaats gevonden op het recreatiegebied De Heide in Heerenveen. En heeft veel bezoekers getrokken. MediSchoon stond met een informatiestand op de gezondheidsmarkt van het festival. Naast de gezondheidsmakrt, konden bezoekeners workshops en lezingen over gezondheid...

Lees meer +

 

 

11-10-2018

Nieuwe ondertekening Green Deal voor duurzame zorg

 

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft op 10 oktober 2018 de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van...

Lees meer +

 

 

09-10-2018

Kom ook naar het FestiVitaal in Heerenveen en win een MediSchoon prijs

Zondag 28 oktober staat MediSchoon op het FestiVitaal in Heerenveen. FestiVitaal is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar...

Lees meer +

 

 

27-09-2018

We kijken terug op een geslaagde Kick off MediSchoon!

Donderdag 27 september vond de MediSchoon Kick Off plaats in het Antonius Ziekenhuis Sneek. Met verschillende presentaties uit diverse invalshoeken werd de ochtend afgesloten met een verrassende voordracht van Sneker...

Lees meer +

 

Fotoverslag Kick Off

 

MediSchoon gedicht

 

 

03-09-2018

Aanmelden Kick off MediSchoon 

Op 27 september vindt de kick off van MediSchoon plaats in het Antonius ziekenhuis in Sneek. Tijdens de Kick off wordt de aanpak van Medischoon duidelijk gemaakt aan de hand van...

Lees meer +

 

 

09-08-2018

Save the Date! Kick off MediSchoon 

27 september 2018 van 09:00 - 11:00 in Sneek 

In samenwerking met Vitens, Wetterskyp Fryslan, diverse gemeentes, apothekers...

Lees meer +

 

 

28-06-2018

Teva Nederland biedt de Teva retourbox aan

Om in apotheken een praktische en milieubewuste oplossing te bieden, is de teva retourbox ontwikkeld. Bezoekers van de apotheek kunnen hun restmedicatie en lege doordrukstrips deponeren in de teva retourbox. Er...

Lees meer +

 

 

23-05-2018

 

MediSchoon wint Vital Zone prijs! 

MediSchoon heeft een aanmoedigingsprijs ontvangen bij de Vital Zone bijeenkomst die plaatst vond in Den Bosh op 23 mei. Vital zone is een gezondheidbevorderend project in Brabant om “geluk en gezondheid...

Lees meer +

 

 

17-04-2018

Green Deal bijeenkomst

Op 17 april werd een netwerkbijeenkomst georganiseerd door de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg. Sinds de ondertekening in 2015 hiervan is de zorgsector op weg om de zorg te verduurzamen. In dit...

Lees meer +

 

 

04-04-2018

Inventarisatie inzameling medicijnafval

In 10% van de Nederlandse gemeenten maken apotheken kosten bij de gemeente om vrijwillig medicijnafval van burgers in te zamelen en te laten verwerken. Dit blijkt uit de landelijke inventarisatie die de Koninklijke Nederlandse...

Lees meer +

 

 

21-03-2018

Medicijnresten uit Drents Water

Op 22 maart 2018, internationale Wereld Waterdag, organiseert de provincie Drenthe de bijeenkomst ‘Medicijnresten uit Drents water’. Er is een afwisselend programma met ruimte voor gesprek, omdenken, inspiratie en goede voorbeelden... 

Lees meer +