• darkblurbg
    MediSchoon

07-11-2019

Congres: Zorg(en) om water, ‘Samen komen we verder’

 

Op dinsdag 12 november organiseert het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten het congres ‘Zorg(en) om water’ in Zeegse. Dit congres is de aftrap van een langdurige intersectorale samenwerking om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater in Noord-Nederland te verminderen.

We hebben goede gezondheidzorg in Nederland. Voor heel veel aandoeningen en klachten zijn effectieve behandelmethodes beschikbaar, waar medicijnen onderdeel van uitmaken. Naarmate Nederland vergrijst neemt dit medicijngebruik ook toe. Maar hoe gaan we om met de milieu-impact van deze medicijnen zodra ze in het rioolwater terecht komen? En hoe kunnen we dit zoveel mogelijk beperken?  

Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten 

Met de start van het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten zal vanuit de hele keten samen worden gewerkt aan oplossingen. Denk hierbij aan voorlichting over medicijnresten, de inzameling van overgebleven medicijnen, verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde en non-farmaceutische behandelingen en meer vormen van duurzame zuivering. Hierbij zet iedere partij zich in vanuit de eigen positie en rol in de keten, vanuit het gedeelde maatschappelijk belang.

Ondertekening convenant

Tijdens het congres ‘Zorg(en) om Water’ zal deze samenwerking worden bezegeld met de ondertekening van een convenant. Daarmee zeggen de partijen toe een netwerk te vormen in de keten en samen te werken aan vermindering van medicijnresten in afvalwater en bij te dragen aan ‘meer gezonde jaren’ in Noord-Nederland.

Het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten bestaat uit: Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, WMD Drinkwater, GGD Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Wetterskip Fryslân, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijksuniversiteit Groningen, Groninger Apotheken Vereniging, MediSchoon, Wetsus, Hogeschool Van Hall Larenstein, WLN, NOM, Gemeente Groningen, Centre of Expertise Water Technology en Healthy Ageing Network Northern Netherlands.

 

Media zijn van harte uitgenodigd om het congres bij te wonen.


Tijd:          13:00-17:30 uur (Inclusief deelname ochtendprogramma: 9:00-17:30 uur)
Locatie:     Fletcher Hotel-Restaurant ‘De Zeegser Duinen’
Adres:       Schipborgerweg 8, 9483 TL Zeegse