• darkblurbg
    MediSchoon

22-07-2021

Inzamelweek Medicijnresten tijdens de week

van Ons Water: 16-31 oktober 2021

Ook in 2021 wordt tijdens de Week van Ons Water extra aandacht besteed aan de inzameling van medicijnresten. Overtollige medicijnen kunnen het hele jaar door worden ingeleverd bij de apotheek. Tijdens de Week van Ons Water is er extra aandacht voor.

 

De inzamelweek is een initiatief van: Coalitie Duurzame Farmacie (KNMP, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Neprofarm en Bogin), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en MediSchoon.

 

De aankomende weken worden weer inzamel-posters verspreid naar ketenpartners in de zorg- en watersector om extra aandacht te vragen om ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen naar de apotheek. Het organisatieteam hoopt dat zoveel mogelijk ketenpartners meedoen met het verspreiden van de poster en social media-uitingen die zijn ontwikkeld. De poster en social media-uitingen zijn hier te vinden.

Meer informatie over de inzamelweek en medicijnresten in water is ook te vinden op de website

 

 

Nederlanders houden jaarlijks veel geneesmiddelen over. Daarom is het van belang dat ongebruikte geneesmiddelen op de juiste manier worden ingeleverd. In 2019 is op een aantal plaatsen een pilot inzamelweek gehouden. De resultaten van enquêtes die toen zijn gehouden laten zien dat van de mensen die thuis medicijnen weggooien, een kwart dat via het toilet of de gootsteen doet. Sterker nog, 17,5 % van alle geënquêteerden wist niet dat medicijnresten niét door het toilet of de gootsteen mogen.