• darkblurbg
    MediSchoon

07-11-2019

 

Medicijnen die u niet meer gebruikt? Lever ze in!

Heeft u medicijnen in huis die over datum zijn of die u niet meer gebruikt? Uw apotheek roept u op om die medicijnen van 18 tot en met 22 november in te leveren.  Apotheken in Groningen en Zoetermeer doen mee aan deze actieweek om mensen bewust te maken hoe om te gaan met medicijnresten. En om aandacht te vragen voor verspilling van medicijnen.

Overtollige medicijnen inleveren bij uw apotheek was al mogelijk. In de actieweek bent u extra welkom bij uw apotheek. Tijdens deze week onderzoeken de apotheken welke medicijnen het meest worden ingeleverd en waarom. Met die informatie kunnen ze in de toekomst bijvoorbeeld beter inschatten hoeveel medicijnen hun patiënten nodig hebben, zodat er minder wordt weggegooid.

Ook willen de apotheken graag te weten komen hoe u omgaat met medicijnresten. Tijdens de actieweek kan het zijn dat een medewerker u daarom uitnodigt om mee te doen aan een onderzoek. Dat bestaat uit het invullen van een vragenlijst, of uit een gesprek over medicijnresten.

 

Wat kunt u doen?

  1. Verzamel al uw medicijnen en leg alles neer op een tafel;
  2. Haal de medicijnen eruit die u niet meer gebruikt, ook flesjes met vloeibare medicijnen;
  3. Haal thuis het etiket met uw naam en adresgegevens van de verpakkingen van deze medicijnen af. Dit om uw privacy te beschermen;
  4. Lever uw medicijnen vervolgens in bij uw apotheek. De apotheek zorgt ervoor dat de medicijnen veilig worden vernietigd.

 

Kijk voor meer informatie op de website van uw apotheek. De inzamelweek is een initiatief van uw apotheek, de geneesmiddelbedrijvenen organisaties voor beter medicijngebruik.