• darkblurbg
    MediSchoon

01-12-2021

Nieuwe module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ gepubliceerd

 

De nieuwe module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ is gepubliceerd. De module vormt een onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Polyfarmacie bij ouderen. Binnen de MDR zijn diverse nieuwe en herziene producten verschenen, waarmee apothekers en andere zorgverleners het minderen en stoppen van medicatie bij ouderen daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen.

Minderen en stoppen van medicatie heeft als doel de farmacotherapeutische behandeling te optimaliseren en daarmee de kwaliteit van leven en het gezondheidswelzijn van de patiënt te verbeteren. De samenwerking tussen apotheker, huisarts, specialist ouderengeneeskunde en andere betrokken zorgverleners staat in de module 'Minderen en stoppen van medicatie' centraal. De bijbehorende kennisdocumenten van tien veel voorkomende geneesmiddelgroepen bij ouderen geeft zorgverleners overwegingen om wel of juist niet te stoppen, bewijs over het stoppen of minderen van deze geneesmiddelgroep bij ouderen en een stop- of afbouwstrategie.

Module onderdeel van Professionele Standaard Farmacie

De module 'Minderen en stoppen van medicatie' is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers uit de eerste en tweede lijn, waaronder de KNMP. Het KNMP-bestuur heeft ingestemd met de autorisatie, waardoor de module nu deel uitmaakt van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. KNMP-bestuurslid Steven Verhagen-Smits: “Nu de KNMP, het Nederlands Huisartsengenootschap en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie de module hebben geautoriseerd, is de basis gelegd voor apothekers en voorschrijvers om met elkaar het minderen en stoppen van medicatie te optimaliseren. Dat is van grote betekenis voor de farmaceutische en medische zorg aan de patiënt!”

STOP-START criteria herzien

De STOP-START criteria zijn eveneens een onderdeel van de MDR Polyfarmacie bij ouderen. Deze criteria beschrijven potentieel ongewenste geneesmiddel(groep)en bij ouderen (STOP-NL) en situaties waarbij de start van medicatie overwogen kan worden (START-NL). De keuze om daadwerkelijk te stoppen of starten blijft altijd maatwerk waarbij de patiënt centraal staat. Het NHG, de NVKG, het Expertisecentrum pharmacotherapie bij ouderen (Ephor) en de KNMP hebben de set met criteria uit 2015 herzien en aangepast aan de huidige Nederlandse richtlijnen. De Nederlandse criteria wijken af van de internationale (STOPP-START) set criteria en kent voortaan de naam ‘STOP-START-NL’.

FTO-module en nascholing

Voor FTO-groepen die hier verdere aandacht aan willen schenken is er een FTO-module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ beschikbaar via het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, gebaseerd op de nieuwe module. Daarnaast ontwikkelt de SIR een blended -combinatie van CME-online en fysiek (fysiek eventueel op afstand met video)- nascholing voor apothekers over de module en de kennisdocumenten.

 

Ga voor meer informatie over de richtlijn, de module, STOP-START criteria en de tien kennisdocumenten naar de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen. 

 

Bron: www.KNMP.nl, 01-12-2020