• darkblurbg
    MediSchoon

22-02-2019

Vooraankondiging: European Symposium Sustainable Medications & Stewardship

Dit symposium heeft als onderwerp sustainable medications and stewardship. En zal in september/oktober 2019 gehouden worden. Het doel van dit symposium is om een nieuw netwerk op te starten met verschillende organisaties in Europa. Om dit doel te behalen zijn de volgende vragen gesteld: Wat is het echte probleem van farmaceutisch gebruik in het water? Wat zijn de effecten op het (water) ecosysteem? Welke (mogelijke) duurzame innovatie in de gezondheidszorg is er nodig? En hoe kunnen we watertechnologieën koppelen aan bestaande zorgorganisatie? 

Wereldwijd is er een toename in het medicijngebruik om verschillende ziektes te behandelen. De mens wordt steeds ouder, en het gebruik van medicijnen in deze doelgroep neemt toe. Tegenwoordig is het steeds gemakkelijker om aan (herhaal)-medicatie te komen, zonder het akkoord van de desbetreffende arts. Waar het nu vooral om draait is het bestrijden van deze ziektes met medicijnen, in plaats van het voorkomen. Al deze medicijnen zorgen nu misschien voor een beter leven, maar zullen op langer termijn schadelijk zijn voor het milieu. Overblijfselen van deze medicatie zullen doormiddel van ontlasting het milieu belasten, en dit heeft effect op het water ecosysteem. De mogelijke schadelijke milieu effecten op vissen, algen en micro-organismen zijn voornamelijk gedragsveranderingen, toxiciteit of endocriene verstoringen. Farmaceutische residuen zijn nu al gedetecteerd in verschillende oppervlakte zoals: aarde, grond- en drinkwater en gewassen. Er zijn nog geen nadelige effecten gedetecteerd voor de mens in het drinkwater, maar door verschillende ontwikkelingen in de maatschappij; zoals klimaatverandering, de toename van medicijnen, de vergrijzing en welzijn ziektes stijgt de bezorgdheid. De meeste medicatie wordt voorgeschreven om de ziekte te bestrijden, maar is het ook mogelijk om onze gezondheidszorg zo aan te passen dat het draait om het voorkomen van ziektes in plaats van deze te behandelen? En hoe slagen we erin een duurzame en intersectorale oplossing te creëren voor het probleem van geneesmiddelen in water?