• darkblurbg
    MediSchoon

13-12-2019

Wetgevingsoverleg Water

 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga heeft haar positief uitgesproken over de aanpak van medicijnresten in de keten. De Minister noemt de pilot inzamelweek een goed initiatief en moedigt aan om allemaal onze social media daarvoor te gebruiken om aan te haken. Ook noemt ze de Green Deal Duurzame zorg en de farmaceutische bedrijven die daarbij zijn aangesloten.

Het hele verslag van het WGO Water is in te zien via deze link.