• darkblurbg
    MediSchoon

Home


Wat is MediSchoon?


MediSchoon ondersteunt de verduurzaming van het medicijngebruik ter vermindering van medicijnresten in water en milieu. Dat doen we onder andere door de volgende activiteiten:

> Ondersteuning apotheken en gemeenten voor een verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen

> Samenwerkingen opzetten met diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers

> Deelname antibiotica consortitium

> Deelname Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland

> Ondertekening Green Deal Duurzame Zorg 2.0

> Opzetten van een inzamelweek campagne voor ongebruikte medicijnen

> Voorlichting geven aan FTO-groepen (Farmacotherapeutisch Overleg)

 


Achtergrond


We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Een klein deel daarvan komt rechtstreeks via de gootsteen in het riool. Daarnaast komen ook de resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool. In Nederland zijn dat 190 ton medicijnresten per jaar. Na gedeeltelijke zuivering komen de medicijnen in rivieren en sloten terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Het is dus van belang dat medicijnresten teruggebracht worden naar de apotheek of naar een inzamelpunt in de buurt.

Links