• darkblurbg
    MediSchoon

04-04-2018

Inventarisatie inzameling medicijnafval 

In 10% van de Nederlandse gemeenten maken apotheken kosten bij de gemeente om vrijwillig medicijnafval van burgers in te zamelen en te laten verwerken. Dit blijkt uit de landelijke inventarisatie die de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) onlangs heeft onderzocht. Súdwest-Fryslân komt hierbij naar voren als enige Friese gemeente waar inzameling van medicijnresten niet goed geregeld is. Uit het onderzoek van de KNMP blijkt dat inwoners van Súdwest-Fryslân zelf verantwoordelijk zijn om oude medicijnen naar de milieustraat te brengen, maar dat dit meestal niet gebeurd.

 “Inwoners kunnen terecht bij de milieustraat en als apothekers zo nodig medicijnresten willen inzamelen is dat hun eigen keuze, vindt de gemeente. Uit onderzoek van plaatselijke apothekers blijkt echter dat het merendeel van de inwoners hun medicijnafval bij het huisafval doen, als ze het niet bij de apotheek kunnen inleveren.” – KNMP, onderzoek inzameling medicijnafval 2018

Meer weten over dit onderzoek? Klik hier