• darkblurbg
    MediSchoon

28-06-2018

Teva Nederland biedt de Teva retourbox aan

Om in apotheken een praktische en milieubewuste oplossing te bieden, is de teva retourbox ontwikkeld. Bezoekers van de apotheek kunnen hun restmedicatie en lege doordrukstrips deponeren in de teva retourbox. Er worden ook papieren verzamelzakjes beschikbaar gesteld om gratis aan patiënten mee te geven. Hierin kunnen de lege doordrukstrips worden verzameld. Dit heeft tot doel om een nóg betere afvalscheiding te bereiken. Met dit unieke en milieubewuste initiatief is Teva Nederland de eerste geneesmiddelenfabrikant die apotheken en consumenten een oplossing aanreikt op dit gebied.

Teva Nederland biedt de teva retourbox aan zonder winstoogmerk. De volgende zaken zijn inbegrepen bij uw bestelling van de teva retourbox:

  • Bezorgkosten eenmalig bij aflevering
  • Drie speciale opvangbakken van karton met sterke plastic liner
  • Nabestelling van de patiënten folders (via MyTeva)
  • Nabestelling van de papieren verzamelzakjes voor lege doordrukstrips
  • Inzameling van lege doordrukstrips (niet van medicijnafval) in 2018 en 2019
  • Weergave van het logo van de Apotheker op papier in het daartoe bestemde vak 

De ervaringen van de apotheken die hebben deelgenomen aan de pilot zijn zeer positief. Steeds meer consumenten en zorgverleners zien de meerwaarde van afvalscheiding in. Na een korte periode raakt men gewend aan deze nieuwe aanpak. Net als bij het scheiden van bijvoorbeeld batterijen, glas, papier of gloeilampen groeit er meer bewustzijn, waarbij inzameling en afvalscheiding langzamerhand als vanzelfsprekend worden gezien.

Het is hierin van belang dat de afvalinzameling niet alleen ‘aan de achterkant’ van de apotheek plaatsvindt (waar veel gemeenten het vervolgens ophalen), maar dat de inzameling zichtbaar en herkenbaar is voor de bezoeker van de apotheek, dus in de publieksruimte. De teva retourbox laat dan ook aan duidelijkheid weinig meer te wensen over. Dit vertaalt zich in veel gevallen ook in tijdsbesparing aan de balie, omdat steeds meer bezoekers van de apotheek zelf hun weg vinden naar de teva retourbox en zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor deze nieuwe vorm van afvalscheiding.

De weg die Teva Nederland hiermee is ingeslagen, wordt nu uitgebreid door het plaatsen van meer teva retourboxen in de openbare apotheek, waarin de ervaringen uit de pilot zijn verwerkt. De vele positieve reacties van het publiek, van deelnemende apotheken, van de overheid en van de betrokken partners geven een groot vertrouwen voor het vervolg. U kunt uw belangstelling kenbaar maken, of vragen stellen over de teva retourbox via uw Teva Nederland rayonmanager of via retourbox@teva.nl.