27-09-2018

We kijken terug op een geslaagde MediSchoon Kick Off!

Donderdag 27 september vond de MediSchoon Kick Off plaats in het Antonius Ziekenhuis Sneek. Met verschillende presentaties uit diverse invalshoeken werd de ochtend afgesloten met een verrassende voordracht van Sneker stadsdichter Henk van der Veer. Hij riep hiermee de inwoners van Fryslân op om medicijnresten in te leveren bij de apotheek.

In de zaal zat veel enthousiast publiek uit verschillende disciplines in de medicijnketen. Het publiek was zeer betrokken met de paneldiscussie die plaats vond. De gemeente Súdwest-Fryslân komt dit jaar nog met een voorstel om medicijnrestafval aan te pakken. Apotheken in Sneek zijn alvast begonnen met het plaatsen van een Teva retourbox zodat patiënten hun overgebleven medicijnafval toch kunnen inleveren bij de apotheek, ondanks de hoge kosten die zij hiervoor afdragen aan de gemeente. Leerlingen van CSG Bogerman in Sneek, die dit schooljaar een technasiumproject gaan doen, lieten hun betrokkenheid merken door de problematiek van medicijnresten tijdens de  MediSchoon Kick Off te presenteren. Komende tijd zullen ze in samenwerking met MediSchoon en andere experts een gepaste oplossing zoeken om medicijnresten uit afvalwater te halen.

Na de ochtend stond de demosite van het Antonius Ziekenhuis Sneek centraal. De demosite is bedoeld om bedrijven de mogelijkheid te geven om gescheiden ziekenhuisafvalwater te gebruiken voor testen. Een geïnteresseerd en internationaal publiek heeft aandachtig naar verschillende presentaties geluisterd die gespecialiseerd zijn in het zuiveren van afvalwater. Ook is de demosite zelf bezocht waar het publiek uitleg kreeg over de werking van de demosite.

 

De Kick Off MediSchoon zorgde ook voor media aandacht in nieuwsberichten:

Leeuwarder Courant

 Groot Sneek